36 tuổi quá trễ để bắt đầu công việc mới

Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 90
Joined: Sat Jun 04, 2022 3:35 am

36 tuổi quá trễ để bắt đầu công việc mới

Post by admin »

Công ty tuyển dụng rất thích kinh nghiệm và chuyên môn của tôi nhưng họ vẫn từ chối vì tôi 36 tuổi.
:roll:

Tôi 36 tuổi, có kinh nghiệm quản lý về lĩnh vực chuyên môn bốn năm. Trong đó ba năm làm giám đốc kỹ thuật ở một công ty tư nhân nhỏ. Ngoài ra có kinh nghiệm bảy năm thiết kế về cơ khí khuôn mẫu.

Đợt vừa rồi tôi có đi phỏng vấn ở một công ty nọ, sau khi trình bày về kinh nghiệm và khả năng của tôi, nhà tuyển dụng (cụ thể là một giám đốc và một trưởng phòng) phán rằng: họ rất thích kinh nghiệm của tôi, nhưng họ nói 36 tuổi là quá trễ để bắt đầu công việc mới và kinh nghiệm tôi nhiều như vậy sẽ không làm với họ lâu dài được.

Tôi cứ suy nghĩ về lời nói của hai vị này. Họ đang muốn tuyển một chuyên gia về mảng họ muốn xây dựng mà lại chê người 36 tuổi là già, và sợ tôi có nhiều kinh nghiệm thì không gắn bó.

Sao họ không nghĩ với một người như tôi thì khả năng xây dựng bộ phận sẽ nhanh hơn, và nếu tôi đáp ứng được yêu cầu của công ty? Sao công ty không nghĩ tới vấn đề tăng phúc lợi để tôi gắn bó lâu dài?
timcachkiemtien
Posts: 4
Joined: Mon Jun 06, 2022 3:09 am

Re: 36 tuổi quá trễ để bắt đầu công việc mới

Post by timcachkiemtien »

tuổi này phải làm sếp rồi, còn đi xin việc
Post Reply