Rồi cũng đi ăn mày thôi

Post Reply
nhocnhankiemsong
Posts: 2
Joined: Wed Jun 15, 2022 2:14 am

Rồi cũng đi ăn mày thôi

Post by nhocnhankiemsong »

Cái thời buổi này, có phân tích đằng giời rồi cũng đi ăn mày cả thôi
Image
cuộc sống thật là khắc nghiệt :?
Post Reply